Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez DHS Investments sp. z o.o.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem: „Zakup nowoczesnych, innowacyjnych urządzeń do przygotowania borówki do sprzedaży wraz z budową przechowalni i wdrożeniem inwestycji przeciwdziałających zmianom klimatu w zakładzie w Lubosinku”, mająca na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przygotowania borówki do sprzedaży oraz poprzez budowę przechowalni z wdrożeniem inwestycji przeciwdziałających zmianom klimatu w zakładzie w Lubosinku.

Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie statusu grupy producentów rolnych, związku grup producentów rolnych, organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów przez cały okres, w jakim beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013.
 


POLSKA jest największym producentem borówki amerykańskiej w Europie.
Berrygroup eksportuje borówkę do ponad 20
krajów na 4 kontynentach. Świadczy to o najwyższej jakości owoców i wysokim standardzie naszych działań biznesowych.berries BRC foodberries global GAPberries Leafberries Graspberries Sedex

 
 
 

borówki amerykańskie dofinansowanie